PHONICS.CZ


Když angličtina dává smysl

Víte, proč se anglické slovo "home" vyslovuje a píše tak, jak tomu je?

Existuje v anglickém jazyce pevný vztah mezi mluveným a psaným projevem?

Věříte, že anglický jazyk disponuje přísnými pravidly výslovnosti a pravopisu?

Pokud jsou Vaše odpovědi na výše uvedené otázky ne, pak máte štěstí, že jste nás právě našli! Vzdělávací program Phonics.cz Vás přesvědčí, že angličtina má přesně daná pravidla pravopisu a jako přední světový jazyk je mnohem strukturovanější a smysluplnější než jste si kdy dokázali představit!
Phonics.cz je vzdělávací program zaměřený na děti i dospělé. Pořádáme kurzy AJ jako cizího jazyka pro děti, Phonics for Kids, ale zároveň pracujeme s dětmi, jimž je AJ mateřským jazykem. S výukou dětí, zejména v oblasti čtení a psaní v AJ, máme bohaté zkušenosti. Naším cílem je dětem pomoci pochopit principy tohoto jazyka, vybudovat jejich jazykové znalosti smysluplným způsobem, a tím jim studium angličtiny jako cizího či mateřského jazyka co možná nejvíce usnadnit.

Naše výuka je založena na metodě phonics, která je velmi často využívaná v anglofonních zemích a umožňuje dětem pochopit, proč písmena a slova v angličtině zní tak, jak tomu je. Díky znalosti phonics si děti vytváří spojení mezi mluveným jazykem (zvuky) a jeho písemnou formou (pravopisem), a tedy studium AJ se stává smysluplným procesem.

Naše pozornost je věnována také učitelům AJ jako cizího jazyka a rodičům bilingvních dětí/rodilých mluvčí nebo dětí seznamujících se s AJ jako cizím jazykem. V našich prakticky koncipovaných kurzech, Phonics for Teachers a Phonics for Parents, jsme připraveni přesvědčit učitele a rodiče v České republice, že angličtina je explicitní jazyk vybudovaný na konkrétních principech a pravidlech. Samozřejmě, že existují výjimky potvrzující pravidlo, neočekávali byste je v jakémkoliv světovém jazyce?
Naším cílem je nabídnout učitelům metodiku phonics, kterou mohou implementovat ve svých hodinách angličtiny, zatímco rodiče mohou těžit z proniknutí do principů anglického jazyka a pomoct tak svým dětem se studiem anglického jazyka doma.
S Phonics.cz Vám brzy bude celý anglofonní svět ležet u nohou
Kateřina Gacek
© 2022 Kateřina Gacek