Kdo jsme


Phonics.cz - Když angličtina dává smysl
Vzdělávací program Phonics.cz byl vytvořen Kateřinou Gacek na základě jejích mnohaletých zkušeností s výukou angličtiny dětí na základních školách ve Velké Británii a České republice.
Kateřina vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Po dokončení svých studií v České republice pokračovala postgraduálním studiem v Londýně. Po absolutoriu v Británii a získání QTS (tzv. Status kvalifikovaného učitele, ve Velké Británii nezbytný k výkonu pedagogické profese) zde Kateřina odstartovala svou profesní kariéru a učila na předních nezávislých (soukromých) ZŠ v Londýně více než 8 let. Po návratu do Prahy působila na mezinárodní základní škole Central Point (jako třídní učitelka a zástupkyně ředitelky pro pedagogickou činnost), kde získala zkušenosti rovněž s výukou nerodilých mluvčí angličtiny.
Stacks Image 514
Pro Kateřinu bylo učení dětí vždy naplňující a obohacující, proto se rozhodla pokračovat ve svém poslání i poté, co se stala podruhé maminkou a začala se zaměřovat především na phonics jako metodu pro výuku čtení a psaní v anglickém jazyce. Zároveň pokračovala ve výzkumu, vytváření vizuálních učebních pomůcek a metodických pokynů pro rozvoj fonematického uvědomování - schopnost slyšet , identifikovat a manipulovat s fonémy. Kateřina si klade za cíl, aby její studenti pochopili vztah mezi zvuky - fonémy - a pravopisnými vzory - grafémy, které je zastupují.
Stacks Image 495
V současné době Kateřina učí angličtinu pro děti, které jsou bilingvní či rodilí mluvčí, ale také pořádá tzv. EFL kurzy – kurzy angličtiny jako cizího jazyka. V nedávné době představila kurzy pro učitele, založené na principu phonics, a také semináře pro rodiče s cílem sdílet své zkušenosti a pomoci učitelům angličtiny zavést metodiku v jejich hodinách angličtiny. Rodiče pak seznamuje s konceptem phonics, aby byli nápomocni svým dětem při učení anglického jazyka.
© 2022 Kateřina Gacek