Semináře pro RODIČE


Phonics.cz - Když angličtina dává smysl

Phonics for Parents

Phonics for Parents je vzdělávací program určený pro rodiče jak anglicky mluvících/bilingvních dětí, tak i dětí, které se AJ učí jako cizí jazyk. Většina rodičů nepodceňuje význam domácího procvičování a má zájem pomáhat svým dětem se studiem angličtiny. Často se však sami dostatečně neorientují v pravidlech výslovnosti a pravopisu AJ, proto svým dětem nemohou být adekvátně nápomocni. Program Phonics for Parents těmto rodičům pomůže rozeznat principy a kořeny anglického jazyka tak, jak je studují jejich děti v hodinách AJ. Tím jim vlastně nabídne možnost aktivně se zapojit do výuky AJ jejich dětí a efektivně jim pomáhat. Cílem našich seminářů pro rodiče je rozšířit jejich zkušenosti s demonstrováním kořenů a principů AJ svým dětem a zároveň je seznámit s metodou phonics podrobněji.
V hodinách AJ si děti osvojují, proč anglická písmena a slova zní tak, jak zní, vytvářejí si spojení mezi mluveným jazykem (zvuky) a jeho psanou formou (pravopisem) a následně pak aplikují své znalosti phonics v čtení a psaní. Zpočátku se děti učí fonetickou abecedu (založenou na zvucích jednotlivých hlásek)
Phonics_8
a ke každému písmenu přiřazují korespondující slova (např. A jako apple, C jako cat, Y jako yoghurt, J jako jelly atd.). Jakmile zvládnou zvuky všech 26ti písmen anglické abecedy a seznámí se s měkkými zvuky sh /š/, ch /č/ a th /θ nebo ð/, přirozeně začínají dekódovat jednoduchá slova a vlastně v AJ číst (např. slova cat, chin, fish, block apod.). Dále pak postupují ke studiu dlouhých samohlásek (např. zvuk dlouhého A /eɪ/ ve slovech name, rain a play, dlouhého E /iː/ jako v see, sea a here, dlouhého I /aɪ/ ve slovech like, tie, my nebo night, dlouhého O /əʊ/ v home, soap, toe nebo grow a konečně dlouhého U /uː/ jako ve slovech cute, new, true a moon). Zabývají se také dalšími zvuky (fonémy) samohlásek, skupin souhlásek či pokročilejšími fonémickými konstrukcemi. Výuka hláskování a čtení jde samozřejmě ruku v ruce s výukou gramatických a interpunkčních konceptů.
V seminářích Phonics for Parents mají delegáti možnost seznámit se s výše uvedenými koncepty, stejně jako s metodickými postupy při výuce phonics, kdy se anglický jazyk buduje z hlediska výslovnosti a pravopisu systematicky a důkladně. Proto se v našich kurzech rodiče naučí pracovat se širokou škálou konkrétních materiálů, které mohou následně využít při domácí přípravě jejich dětí. Tyto materiály plně podporují multi-smyslové vnímání a jsou interaktivní. Dále si rodiče vytvoří soubor edukativních her, písniček, říkadel a titulů dětské literatury vhodných pro domácí procvičování principů phonics. Malá skupina delegátů (5-10 účastníků) nabízí prostor pro nejrůznější praktické činnosti a aktivity. Naši "absolventi" budou mít po skončení semináře možnost se s dalšími rodiči v rámci komunity Phonics.cz setkávat, podělit se o své zkušenosti a získat zpětnou vazbu.
Stacks Image 228
Vzdělávací program pro rodiče byl vytvořen s cílem začlenit všechny výše uvedené aspekty do efektivní domácí přípravy a umožnit rodičům maximalizovat svou roli při studijním vedení svých dětí.

Máte-li zájem stát se členem vzdělávacího programu Phonics for Parents, zaregistrujte se prosím zde.
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se Vaší registrace nás neváhejte
kontaktovat. Rádi Vám poskytneme více informací o programu a pomůžeme Vám stát se zkušeným “domácím učitelem AJ”.
© 2022 Kateřina Gacek