Školení pro UČITELE


Phonics.cz - Když angličtina dává smysl

Phonics for Teachers

Phonics for Teachers je školící program zaměřený na učitele angličtiny jako cizího jazyka (tzv. EFL - English as a Foreign Language) vyučující žáky předškolního věku, ale zejména působící na prvním, resp. druhém stupni ZŠ. Tento intenzivní 9ti hodinový kurz je veden velmi zkušenou lektorkou a zabývá se okruhy anglického jazyka odpovědnými za úspěšné porozumění a efektivní učení cizího či mateřského jazyka, tedy metodou phonics, pravopisem a čtením (výslovností), gramatikou a interpunkcí. Kurz rozšiřuje zkušenosti delegátů s demonstrováním kořenů a principů AJ svým studentům tak, aby se výuka cizího jazyka stala smysluplným a efektivním nástrojem jejich práce.
Školící program Phonics for Teachers nabízí metodiku phonics a souvisejících oblastí AJ a svou povahou v žádném případě neodrazuje učitele od uplatňování jejich vlastních metod výuky cizího jazyka. Naopak jim pomáhá metodu phonics co možná nejpřirozeněji zařazovat do jejich výukových plánů. Ve svých hodinách anglického jazyka budou učitelé i nadále rozvíjet poslech, mluvení a aktivní využívání znalosti AJ, stejně jako rozvíjet své studenty v oblasti překladu a rozšiřování slovní zásoby. Zároveň však budou své žáky učit rozeznávat fonetické principy a souvislosti, a tím jim pomáhat v systematickém a důkladném budování znalosti AJ.
Vzdělávací program Phonics for Teachers je koncipován jako soubor velmi praktických a interaktivních seminářů určený pro malou skupinu delegátů (5-10 účastníků). Učitelé budou mít proto možnost pracovat s celou řadou konkrétních materiálů, které mohou být v hodinách AJ použity k představení jednotlivých fonémických principů a konceptů v plně multi-smyslovém, interaktivním režimu. Dále si delegáti vytvoří soubor edukativních her, písniček, říkadel a titulů dětské literatury vhodných pro výuku phonics. Námi vytvořený doplňkový materiál, který nabízíme učitelům po ukončení kurzu, úzce navazuje na nejčastěji používané učebnice AJ na ZŠ (tj. Happy House, Chatterbox či Project). Věříme, že využívání tohoto doplňku učebnic tedy velmi usnadňí plánování a přípravu učitelů na vyučování.
Kurz je rozdělen do tří na sebe navazujících seminářů, které podchycují a rozebírají pět hlavních fází procesu porozumění principům anglického jazyka. Tyto fáze zahrnují:
  1. seznámení studentů s fonetickou abecedou, jednotlivými zvuky písmen/hláskami a jejich spojování
  2. práci se slovy jako takovými a související gramatické pojmy, tj. práci se samohláskami a souhláskami v rámci slova, identifikaci podstatných jmen a sloves
  3. práci s dlouhými samohláskami, např. seznámení žáků s konceptem Magic E a pochopení souvisejících pravopisných pravidel
  4. konstrukci slov, kořeny slov a dělení slov - synonyma vs. antonyma, homonyma atd.
  5. další slovní druhy a interpunkční pojmy
Stacks Image 249
Na intenzivní kurz Phonics for Teachers navazují pravidelná setkání a semináře (zpravidla organizovány krátce po ukončení školícího programu), které umožňují učitelům podělit se o své zkušenosti s výukou phonics v praxi, získat zpětnou vazbu a vyměnit si cenné rady a tipy se svými kolegy. Učitelé mají rovněž možnost ověřit si jejich získané dovednosti v námi organizovaných kurzech Phonics for Kids. Naším cílem je vytvořit komunitu učitelů, kteří se rozhodli jejich výuku o metodu phonics obohatit a pomáhat jim v rozšiřování takového způsobu výuky anglického jazyka.

Školící program Phonics for Teachers je nabízen ve dvou variantách - kurzy otevřené pro odbornou veřejnost a kurzy pořádané ve Vaší škole.

Kurzy otevřené pro odbornou veřejnost

Informace o kurzech, na něž se učitelé mohou hlásit jednotlivě, naleznete v sekci Detaily školení.

Kurzy pořádané ve Vaší škole

Program Phonics for Teachers je též možné uspořádat ve Vaší škole, kde je nabízen výhradně učitelům školy (v tomto případě je možné školení zahrnout do rozpočtu DVPP a hradit jej tímto způsobem). Termíny a cena kurzu Phonics for Teachers pořádaného tímto způsobem se odvíjejí od Vaší konkrétní žádosti. V případě zájmu o program Phonics for Teachers pořádaný ve Vaší škole nás proto prosím neváhejte kontaktovat. Rádi kurz přizpůsobíme potřebám Vaší školy a poskytneme další informace o programu.
© 2022 Kateřina Gacek