Kurzy pro DĚTI


Phonics.cz - Když angličtina dává smysl

Phonics for Kids

Phonics for Kids je jazykový program zaměřený na děti, které se učí angličtinu jako cizí jazyk - vhodný pro děti každého věku a všechny úrovně anglického jazyka. Tento program, který v současné době běží na několika základních školách v Praze, je zaměřen na oblasti angličtiny, které mají rozhodující vliv na schopnost člověka naučit se cizí jazyk důkladně (podobně jako jeho mateřský jazyk), tj. phonics (fonetika), pravopis a čtení (výslovnost), gramatika a interpunkce. Děti se samozřejmě rozvíjí i v dalších oblastech anglického jazyka, jako je poslech, mluvení a používání jazyka v reálných životních situacích, překlad nebo rozšiřování slovní zásoby. V rámci programu Phonics for Kids se navíc učí pochopit kořeny a základy jazyka a budovat anglický jazyk systematicky a důkladně, stejně jako u jejich vrstevníků, pro které je angličtina mateřským jazykem.
Stacks Image 168
Phonics je metoda výuky využívaná na základních školách v anglofonních zemích, která umožňuje dětem pochopit, proč písmena a slova v angličtině znějí tak, jak znějí (často poněkud odlišně od jejich českých ekvivalentů). Dále si děti osvojují spojení mezi mluveným jazykem (tedy zvukem) a jeho psanou formou (pravopisem) tak, aby se učení angličtiny stalo smysluplným procesem. Zpočátku se děti učí fonetickou abecedu (abeceda anglických zvuků) a příslušná klíčová slova (např. A jako apple, C jako cat, Y jako yoghurt, J jako jelly, atd.). Jakmile zvládnou zvuky všech 26ti písmen anglické abecedy a procvičí si měkké zvuky sh, ch a th, začnou je spojovat do slov a vlastně číst jednoduchá anglická slova (např. cat, chin, fish, block apod.). Dále postupují k dlouhým zvukům samohlásek (A jako ve slovech name, rain or play, E jako v see, sea or here, I jako v like, tie, my or night, O jako v home, soap, toe or grow, U jako v cute, new, true or moon) a jiným fonémům, klastrům či pokročilejším konstrukcím. Výuka čtení a psaní je rovněž obohacena výukou gramatických a interpunkčních konceptů. Všechny výše uvedené součásti výuky se promítají do hodin Phonics for Kids.
Stacks Image 193
V hodinách Phonics for Kids děti hrají nejrůznější hry, učí se anglické písničky a říkadla, seznamují se s tradiční i moderní anglickou literaturou pro děti, hrají krátké scénky založené na reálných životních situacích, zkrátka se angličtinou baví. Při těchto činnostech jsou však záměrně představována taková slova, která odpovídají studovaným vzorcům a můžeme se na ně odkazovat při aktivitách souvisejících se čtením či psaním.
Program Phonics for Kids lze implementovat do hodin anglického jazyka bez ohledu na věk dětí či jejich úroveň angličtiny. V současné době pořádáme kurzy pro děti předškolního a mladšího školního věku v Praze 2 , 3 a 9 na jejich domovských základních školách. Protože nejsme jazykovou školou, nedisponujeme vlastním místem. Při organizaci zmíněných kurzů dáváme přednost škole vašeho dítěte, čímž dáváme dětem možnost učit se cizí jazyk společně se svými kamarády v rámci jejich školního dne. Kurzy jsou obvykle organizovány jako mimoškolní činnosti na konkrétní škole (v závislosti na jejich školním rozvrhu), jsou ale přístupné i dětem nenavštěvujícím danou školu.

Máte-li zájem o organizaci programu Phonics for Kids na Vaší škole, případně zařazení Vašeho dítěte do již probíhajícího kurzu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poskytneme více informací o programu, případně pomůžeme při výběru správného kurzu pro Vaše dítě.
© 2022 Kateřina Gacek